Aktualności

3 edycja Festiwalu Piosenki – Anna German potwierdziła niesłabnący fenomen artystki

14 listopada br. w sali Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana odbył się Koncert Finałowy III Międzynarodowego Festiwalu Piosenki – Anna German. W tym roku Festiwal po raz pierwszy wyszedł poza polsko-rosyjskie ramy i w pełnym sensie stał się przedsięwzięciem międzynarodowym. Gościliśmy uczestniczki z Uzbekistanu, gdzie urodziła się Anna German, oraz Włoch, gdzie znakomita piosenkarka nieraz występowała. Nie mówiąc już o trwającej i wychodzącej jeszcze z czasów ZSRR popularności Anny German w Rosji i na Białorusi. Koncert brawurowo poprowadzili Joanna Moro i Iwan Iliczow, biograf legendarnej piosenkarki, który dodawał zajmującą historię wybranej przez uczestnika piosenki. O oprawę muzyczną koncertu zadbała Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Tomasza Labunia. A w niełatwą rolę reżysera wcieliła się Ludmiła Małecka.

 W koncercie wystąpili:

 1. Anna Federowicz (Polska) – Tańczące Eurydyki
 2. Olga Jefimczik (Białoruś) – Nie zapomnieć tego dnia / Не забыть этот день
 3. Karolina Jaworowska (Polska) – Nie żałuj
 4. Władysław Michajłow (Rosja) – Czułość / Heжность
 5. Walentyna Bondariewa (Rosja) – Jeden raz w roku kwitną sady / Один раз в год сады цветут
 6. Iga Kozacka (Polska) – Malagenia
 7. Daria Biełousowa (Rosja) – Kocham Cię / Люблю тебя
 8. Jurij Szełygin (Rosja) – Miasto zakochanych / Город влюблённых
 9. Malwina Ozimska (Polska) – Pomyśl o mnie
 10. Federica Marinari (Włochy) – Wróć do Sorrento / Torna a Surriento
 11. Zhuliya Tsyavia (Białoruś) – Nie śpiesz się / Не спеши
 12. Wiktoria Wizner (Polska) – Człowieczy los
 13. Sylwia Zelek (Polska) – Nie żałuj
 14. Feride Girgin (Uzbekistan) – Tańczące Eurydyki / Танцующие Эвридики
 15. Wiktoria Aleksiejewa (Rosja) – A on mi się podoba / А он мне нравится
 16. Maria Pudowikowa (Rosja) – Znów odpływają okręty / Опять плывут куда-то корабли

Jednak najlepsza impreza kulturalna w dzisiejszym zmaterializowanym świecie nie obejdzie się bez wsparcia sponsorów. Festiwal zgromadził wiele firm, organizacji i ludzi dobrej woli, którzy uświetnili nagrodami to wydarzenie. Nagrody ufundowali - AK NETWORK, TVP, Wójt Gminy Chynów, MALCHEM, TOP-MARKET, BRAMAX, DWOREK CZERSK  oraz BET-TRANS, KLUB INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA – WSCHÓD. Ekskluzywne kosmetyki dla laureatów ufundowała firma Mon Credo.  Sponsorami Festiwalu były firmy Europolgaz i PKN Orlen.

Więcej informacji na stronie: www.festiwalpiosenki.pl

Pożegnanie Koleżanki Leokadii Prokurat

Z niewypowiedzianym smutkiem żegnamy wspaniałą i niezwykłą koleżankę, kobietę wielkiego serca – Leokadię Prokurat, wieloletnią Przewodniczącą Oddziału Ligi Kobiet Polskich w Elblągu, która budowała tę organizację. Żadne słowa nie oddadzą tego, jak wiele przez całe swoje życie zrobiła dla innych.

Przez kilkadziesiąt lat wielkiej pracy społecznej pomagała i jednoczyła kobiety we wspólnym pozytywnym działaniu. Efekty jej pracy to część historii i dorobku całej naszej organizacji. Dzi

Na zawsze pozostała wierna swoim poglądom. Miła ogromna wrażliwość na drugiego człowieka, która przekazała nam wszystkim. Jesteśmy Jej bardzo wdzięczne za to. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci, w naszych sercach a także w codziennej działalności Ligi Kobiet Polskich.ęki swojej pasji i determinacji w działalności na rzecz innych, pomocy i wspieraniu kobiet i ich rodzin, była wzorem dla koleżanek. Zawsze stała po stronie słabych i wykluczonych, zawsze po stronie kobiet. Walczyła o godne życie każdego człowieka. Niezmiennie, latami, konsekwentnie z niesłabnącą energią mobilizowała kobiety do aktywności i zachęcała do egzekwowania swoich praw.

Koło im. E. Orzeszkowej w Nowej Rudzie ma już 70 lat

W tym roku przypada jubileusz 70 – lecia działalności Koła im. Elizy Orzeszkowej w Nowej Rudzie. Wielkie zasługi dla organizacji Ligi Kobiet Polskich w tym rejonie kraju położyła Stanisława Zumer, założycielka LKP w Nowej Rudzie i wieloletnia jej Przewodnicząca, człowiek wielkiego serca i pozytywnej energii. W tym roku przypada 100 rocznica jej urodzin. Z tej okazji koleżanki z Koła otworzyły Izbę Pamięci LKP, gdzie zgromadziły wiele unikalnych pamiątek z okresu powstania Koła i jego historii.

Z okazji tak wspaniałego Jubileuszu życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i wytrwałości. Niech nasz wspólny wysiłek, ogromna praca społeczna i serce włożone w każde nasze działanie przynoszą tak potrzebne naszym rodzinom pokój, pomoc i radość.

Złoty Krzyż Zasługi dla Elżbiety Jankowskiej Honorowej Przewodniczącej LKP

29 października 2015 r. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim Elżbieta Jankowska Honorowa Przewodnicząca Ligi Kobiet Polskich odznaczona została Złotym Krzyżem za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia. ZG LKP serdecznie gratuluje odznaczenia, a co więcej uhonorowania dotychczasowej, długoletniej pracy.

34 mieszkańców województwa łódzkiego zostało uhonorowanych przez Prezydenta RP wysokimi odznaczeniami państwowymi. W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim spotkały się osoby zasłużone dla Rzeczypospolitej Polskiej, aktywnie działające na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, mający ponadprzeciętne osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej oraz wykazujący się niespotykaną ofiarnością i odwagą. Ich zasługi i praca zostały uhonorowane przez głowę państwa Złotymi, Srebrnymi, Brązowymi Krzyżami Zasługi, Medalem za Ofiarność i Odwagę oraz Złotymi, Srebrnymi Medalami za Długoletnią Służbę. W obecności przedstawicieli lokalnych samorządów, przyjaciół i rodzin odznaczenia zasłużonym wręczyła wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska.

Łódzki Oddział LKP ma już 70 -lat

Odznaka „Zasłużony dla kultury polskiej” w rękach Elżbiety Dudziak Przewodniczącej Oddziału LKP w Świdnicy

Wieczór 25 września 2015 roku w świdnickim teatrze należał do ludzi tworzących i wspierających kulturę na wielu płaszczyznach, poczynając od twórczości po mecenat. Prezydent Beata Moskal-Słaniewska wręczyła doroczne nagrody. 

Niespodziankę przygotowała poseł Teresa Świło, która wystąpiła do minister kultury o nagrodzenie trzech świdniczanek, bez których kultura w mieście byłaby o wiele uboższa. Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” odbierała zaskoczona i wzruszona m.in. Elżbieta Dudziak, przewodnicząca świdnickiej Ligi Kobiet Polskich.

Serdecznie gratulujemy kolejnej naszej koleżance, która odebrała zasłużoną nagrodę i jest nam niezmiernie miło, że Liga Kobiet Polskich jako organizacja jest tak pozytywnie postrzegana.

Danuta Ziętara – Przewodnicząca Oddziału LKP w Szczecinku wyróżniona w konkursie „Lady Di”

Odważne, aktywne, pomysłowe i silne – takie tajemnicze Lady D. starały się o zwycięstwo w wojewódzkim etapie ogólnopolskiego konkursu im. Krystyny Bochenek. Jedną z kandydatek, która otrzymała nagrodę, była Danuta Ziętara z Ligi Kobiet Polskich ze Szczecinka.

Konkurs organizowany jest od 2002 roku przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet. Trzy lata temu, dla uczczenia pamięci wieloletniej przewodniczącej kapituły, wicemarszałek senatu Krystyny Bochenek, nazwany został jej imieniem. Skierowany był do niepełnosprawnych kobiet angażujących się w działania kulturalne, społeczne i sportowe oraz udzielających się w organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Skrót Lady D. pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled, czyli Dama Niepełnosprawna. Nazwa ta kojarzona jest przede wszystkim z księżną Walii Dianą, znaną z działalności charytatywnej, także na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Naszej koleżance serdecznie gratulujemy zasłużonego wyróżnienia.

Liga Kobiet Polskich podpisała porozumienie o współpracy z Białoruskim Związkiem Kobiet

1 października 2014 r. w Brześciu Przewodnicząca Aldona Michalak podpisała w imieniu Ligi Kobiet Polskich porozumienie o współpracy z Białoruskim Związkiem Kobiet.

Organizacje społeczne „Związek Kobiet Białorusi”  i „Liga Kobiet Polskich” mając na celu organizowanie wspólnej działalności  na rzecz wykorzystania potencjału kobiet w interesach Republiki Białorusi i Polski, uznając współpracę między organizacjami kobiecymi za ważny warunek w zakresie ochrony praw  kobiet Białorusi i Polski,  mając świadomość iż nawiązanie efektywnej współpracy międzynarodowej wzmocni przyjacielskie więzi i zrozumienie postanowiły, co następuje:

 1. Umacniać i rozwijać  współpracę międzynarodową między organizacjami kobiecymi Białorusi i Polski, mającą na celu ochronę praw kobiet, dzieci i młodzieży w sferze humanistyczno-kulturowej i socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia, tworzenia równych  szans dla kobiet i mężczyzn, określonych w Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, a także sprzyjających tworzeniu jednakowych szans dla dzieci i młodzieży zgodnie z Konwencją ONZ  o prawach dziecka.
 2. Opracowanie i realizacja przedsięwzięć,  mających na celu prowadzenie kompleksowych programów w zakresie współpracy, udzielania wsparcia technicznego, kształcenia i rozwoju w dziedzinach będących w sferze  wzajemnego zainteresowania. 

Liga Kobiet Polskich podpisze oficjalne porozumienie z Ogólnochińską Federacją Kobiet

Ostatnie spotkanie Ligi Kobiet Polskich z delegacją Ogólnochińskiej Federacji Kobiet odbyło się 4 września 2014r. w Krakowie.  Przewodniczącą delegacji była Tan Lin –członek sekretariatu Ogólnochińskiej Federacji Kobiet, przekazała pozdrowienia od Przewodniczącej Shen Yueyue oraz zaproszenie do złożenia wizyty przez Zarząd Głowny Ligi Kobiet Polskich w Chinach w celu podpisania uzgodnionego tekstu o współpracy obu organizacji. Liga Kobiet Polskich otrzymała również propozycję publikacji w miesięczniku WOMEN of China, który jest dystrybuowany w 168 krajach świata.

„Organizacja ta zaszczyt kobiecie polskiej przynosi …”

Liga Kobiet Polskich jest Stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na światopogląd, przekonania czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych, chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin ( § 1 Statutu LKP)

Status prawny organizacji – stowarzyszenie
Data rozpoczęcia działalności – rok 1913
Data wpisu do rejestru REGON – 15.04.1976
Data rejestracji – 29.09.1989

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>