Aktualności

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Anna German w TV Polonia

Serdecznie zapraszamy do oglądania 19 lipca (sobota) o godzinie 22.00 programu „Polcy tu i tam”, w telewizji Polonia, w którym Przewodnicząca Ligi Kobiet Polskich Aldona Michalak opowie o Międzynarodowym Festiwalu Piosenki – Anna German.

Powtórka programu w nocy o godzinie 3.50 i w niedzielę 20 lipca rano o godzinie 8.25.

Liga Kobiet Polskich organizatorem Festiwalu piosenek Anny German

„Międzynarodowy Festiwal Piosenki – Anna German” to w zamierzeniach organizatorów cykliczne przedsięwzięcie o charakterze artystyczno – edukacyjnym, którego głównym celem jest przypomnienie i propagowanie twórczości artystycznej Anny German oraz pomoc młodzieży uzdolnionej w rozwijaniu umiejętności artystycznych.

Organizatorem Festiwalu jest Liga Kobiet Polskich, jedna z najstarszych kobiecych organizacji działających na terenie naszego kraju już od 100 lat, przy współpracy ze                                                                                          Związkiem Kobiet Rosji.

Festiwal Piosenki to wspaniała okazja na zbliżenie środowisk artystycznych i społeczeństw obu krajów na bazie wymiany kulturowej, czy językowej. W zamierzeniach obydwu organizacji kobiecych wydarzenie to ma zainicjować trwałą współpracę międzynarodową w zakresie kultury i sztuki, a także wzajemną wymianę doświadczeń młodzieży polskiej i rosyjskiej. Projekt ten łączy w sobie nie tylko aspekty artystyczne, czy edukacyjne, ale także społeczne oraz co najważniejsze ma być przełamaniem stereotypów w relacjach pomiędzy obydwoma narodami. 

Zapraszamy na oficjalną stronę Festiwalu www.festiwalpiosenki.pl oraz na fanpage na Facebooku.

Kongres Kobiet zaprosił do współpracy Ligę Kobiet Polskich

Liga Kobiet Polskich dostała oficjalne zaproszenie od pani prof. Magdaleny Środy do uczestniczenia w VI Kongresie Kobiet, który odbędzie się w dniach 9-10 maja br. w Warszawie. Jednocześnie nasza Przewodnicząca Aldona Michalak została zaproszona do Rady Programowej Kongresu Kobiet.

Jednocześne miło nam poinformować, że Liga Kobiet Polskich otrzymała także propozycję moderowania jednego z paneli tematycznych, które prowadzone będą w Centrach Tematycznych, w tym m.in. w Centrum Edukacyjnym pod przewodnictwem pani prof. Magdaleny Środy. Centrum Edukacyjne podzielone na 4 panele odbywać się będzie w 1. dniu Kongresu w godzinach 14-18. Liga Kobiet Polskich będzie prowadzić część panelu edukacyjnego pod ogólną nazwą: „Edukacja od 0 do 100 lat” w zakresie edukacji osób starszych i współpracy międzypokoleniowej. 

Cały czas trwa jeszcze rejestracja na VI Kongres Kobiet, który w tym roku upomni się o zwiększenie udziału kobiet w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym naszego kraju.
W dniach 9 i 10 maja panie z całej Polski spotkają się na VI Kongresie Kobiet w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.  Kongres będzie mówić o przeszłości i przyszłości, o wspólnocie, wolności i odpowiedzialności, wyzwaniach i planach, o równości, będziemy prezentować nasze wizje i pomysły na dobre zmiany w naszym kraju, popularyzować dobre praktyki, prezentować kobiety, które mimo trudności działają na rzecz innych.

Rejestracja na kongres pod adresem: http://www.kongreskobiet.pl/

LKP w mediach

20 marca br. o godz. 15.45 w TVP Info w programie Serwis Info poświęconemu ocenie aktualnej sytuacji geopolitycznej nasza Przewodnicząca Aldona Michalak przedstawiła racjonalny głos kobiet w sprawie sytuacji na Ukrainie. 

W dniu 8 marca br. Przewodnicząca LKP Aldona Michalak udzielała wywiadu na temat sytuacji kobiet polskich, ich codziennych problemów, z którymi się borykają Informowała także o możliwościach jakie kobietom daje LKP oraz w jaki sposób nasza organizacja wspiera starania urzędów państwowych w wszelkich programach skierowanych do kobiet. Wywiad wyemitowany został w TV POLONIA. 

Zarząd Główny LKP rozpocznie współpracę z MDK w Opocznie

ZG LKP nawiązał kontakt w sprawie współpracy kulturalnej z Miejskim Domem Kultury w Opocznie. MKD w Opocznie ma wieloletnią tradycję i doświadczenie w prowadzeniu projektów kulturalnych. Nadrzędnym celem działalności Miejskiego Domu Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury regionu opoczyńskiego w kraju i za granicą. MDK jest także placówką wychowania pozaszkolnego uzupełniającą i wzbogacającą proces edukacji dzieci i młodzieży. Działa na rzecz właściwego zagospodarowania czasu wolnego, sprzyja rozwojowi zainteresowań, opiekuje się i promuje szczególnie uzdolnione dzieci i młodzież. Uczestnictwo w zajęciach stwarza szansę do rozwoju talentów, jest satysfakcją i sposobem samorealizacji. MDK upowszechnia i promuje kulturę regionalną w kraju i za granicą. Oferta kulturalna MDK zaspokaja zarówno potrzeby mieszkańców miasta jak i wsi. Skierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Miejski Dom Kultury jest wiodącą placówką kultury w gminie, realizującą program polityki kulturalnej. Jest jej wizytówką i strategicznym nośnikiem promocyjnym. Promuje „amatorski ruch artystyczny” (ara), proponuje koncerty muzyczne, występy estradowe, spektakle teatralne, spotkania autorskie, wystawy, wernisaże, konkursy recytatorskie.

Mamy nadzieję, że połączenie doświadczeń LKP i MDK przyniesie owocną współpracę i wiele wspólnie zrealizowanych projektów.

Więcej na temat inicjatyw MDK na stronie internetowejhttp://mdkopoczno.pl/

LKP w Ciechocinku wspiera Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej

Aktywne kobiety z Ligi Kobiet Polskich z Oddziału Terenowego Ciechocinek włączają się w akcję pomocy przy organizacji XVIII Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej - Impresje Artystyczne 2014. Festiwal będzie rozbrzmiewał w Ciechocinku w lipcu a koncert galowy odbędzie się w sobotę 26 lipca 2014r. o godz.19.00.

W ubiegłym roku, również brałyśmy udział w organizacji tego przedsięwzięcia. Z doświadczenia wiemy jak trudno jest zabezpieczyć wszelkie potrzeby młodzieży i ich opiekunów w tym czasie. Jest to grupa ok. 150 osób i każda pomoc rzeczowa, czy finansowa jest mile widziana. Wiemy, że nie tylko pieniądze mają duże znaczenie. Będziemy niezmiernie cieszyć się z zaangażowania w naszą akcję. Może i Wam drogie koleżanki uda się pozyskać sponsorów !!!! Każda forma pomocy jest dla nas bardzo cenna. Prosimy o życzliwość. Festiwal to niesamowity czas dla młodych niepełnosprawnych ludzi. Możliwość śpiewania przed publicznością przywraca tej młodzieży wiarę w dobro człowieka, a to tylko dzięki naszej wspólnej pomocy jest możliwe. Prosimy abyście dołączyły do naszego grona – grona ludzi bezinteresownych – niosących pomoc. Wierzymy, że nie zawiedziemy się na Was i będziecie z nami w kontakcie !!!

Więcej na temat festiwalu oraz naboru uczestników na stronach internetowych Fundacji PRO OMNIBUShttp://www.fundacja.org/festiwal%202014.htm i profilu FB ZG LKP.

Poradnia Rodzinna Powiślańskiej Fundacji Społecznej

Uprzejmie informujemy, że  Poradnia Rodzinnej Powiślańskiej Fundacji Społecznej z dniem 1 lutego 2014 r. rozpoczęła realizację projektu „Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie w tym  przemocy seksualnej”.

Działania  skierowane są do rodzin w których występuje przemoc, wobec których uruchomiono procedurę „Niebieskiej Karty”. Pomoc obejmować może wszystkich  członków rodziny, zarówno doświadczających przemocy (dorosłych i dzieci) jak i jej sprawców. Obejmujemy osoby z terenu Warszawy.

Więcej informacji w zakładce Porady Prawne.

Liga Kobiet Polskich  prężnie rozwija swoje struktury w kujawsko – pomorskim

Z dużą satysfakcją informujemy,  że w dniu 24 stycznia br. ZG LKP oficjalnie zatwierdził uchwałami nr 49/13/2014/XV oraz nr 50/13/2014/XV i nr 51/13/2014/XV dwa nowe koła i oddział terenowy.

Nowy oddział terenowy powstał w Ciechocinku, tam też powstało kolejne, czwarte już koło  o wdzięcznej nazwie „Słoneczne”. Kobiety z Ligi zdobywają także Toruń, gdzie powstało drugie z nowo zatwierdzonych kół. Nie musimy oczywiście nadmieniać, że nazwa koła „Katarzynki” jednoznacznie kojarzy się z tym najbardziej „piernikowym” polskim miastem.

Gratulujemy Koleżankom zapału i chęci oraz życzymy samych sukcesów w realizowaniu zadań.

Nawiązujemy współpracę z nowym blogiem o tematyce zdrowotnej

Od niedawna w przestrzeni wirtualnej gości nowy blog o tematyce zdrowotnej – wszyscy zdrowi.pl prowadzony przez Halinę i Ryszarda Sterczyńskich. Blog jak sami autorzy piszą powstał po to, żeby dać wyraz osobistym poglądom na  temat zdrowia, ale też by przekazać rzetelną wiedzę, podsunąć wskazówki dla tych, którzy na stronę trafią. Autorzy to para doświadczonych dziennikarzy. Ona - z wykształcenia polonistka, z zawodu dziennikarka od lat specjalizująca się w tematyce zdrowia i zdrowego stylu życia, redaktor i współautorka (z mężem) książek „Alfabet Zdrowia” i „Nowy Alfabet Zdrowia”. On – dziennikarz o specjalizacji medycyna, medycyna naturalna i profilaktyka zdrowotna, pomysłodawca nagrody „Ziołowy Oskar”, przyznawanej preparatom naturalnym w latach 1992-2003.

Zapraszamy do lektury pod adresemwww.wszyscyzdrowi.pl

Liga Kobiet Polskich na Facebooku

Miło nam poinformować, że od niedawna Zarząd Główny LKP ma także swój profil na Facebooku. Zapraszamy do odwiedzania nas także tam.

Swoje profile FB mają także Oddział w Szczecinku, Oddział w Bydgoszczy, Oddział w Łodzi, Koła w Ciechocinku.

Liga Kobiet Polskich współpracuje z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej

Liga od zawsze włączała się w prace wspomagające jakość życia kobiet i ich rodzin, zwłaszcza osób starszych. Dlatego teraz włączyłyśmy się w projekty dotyczące seniorów, prowadzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jesteśmy obecne:

  • w Radzie społecznej ds. aktywizacji zawodowej osób 50+, w której analizujemy przyczyny zmniejszonej aktywności zawodowej, szczególnie kobiet po 50 roku życia i podpowiadamy, jak można zwiększyć zatrudnienie i inne formy aktywności na rynku pracy,
  • w Radzie społecznej ds. polityki senioralnej, w której współpracujemy w opracowaniu koncepcji zdrowego i aktywnego życia seniorów, ze względu na zmiany demograficzne oraz wydłużenie wieku emerytalnego.

Naszym celem jest przede wszystkim nawiązanie porozumienia między pokoleniami, bo czas płynie przecież każdemu z nas w tą samą stronę.

W formie prezentacji przedstawiamy Raport końcowy – Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50 + na rynku pracy w Polsce w ramach prac nad projektem „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+” realizowanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ze Środków EFS zainicjowanym przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

LKP_współpraca z administracją rządowa i samorządową - prezentacja

Danuta Ziętara: O błyszczącej nici

Grupa 24 osobowa z LKP ze Szczecinka brała udział w uroczystościach Jubileuszu 100 Lecia LKP w Polsce. Gmach Sejmu zapełnił się „kwiatem” najbardziej aktywnych kobiet.

Zapraszamy do przeczytania relacji Danuty Ziętary ze 100-lecia LKP.

Liga Kobiet Polskich z wizytą u Pani Prezydentowej

W dniu 17 października 2013 r. delegacje Ligi Kobiet Polskich oraz Związku Kobiet Rosji zostały przyjęte przez Panią Annę Komorowską – Małżonkę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem spotkania była między innymi inicjatywa kobiet polskich i rosyjskich zorganizowania Festiwalu poświęconego twórczości Anny German z udziałem młodych artystów obu krajów. Pani Prezydentowa bardzo ciepło przyjęła delegacje i zapewniła o wsparciu tego cennego przedsięwzięcia. Spotkanie stało się również okazją do wręczenia Pani Prezydentowej okolicznościowej statuetki z okazji 100 – lecia działalności Ligi Kobiet Polskich w podziękowaniu za godną reprezentację kobiet na forum międzynarodowym, za wrażliwość społeczną, działalność na rzecz kobiet i ich rodzin.

Relację z tej wizyty można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Pierwszej damy pod adresem:

http://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/kronika-pierwszej-damy/art,370,spotkanie-z-przedstawicielkami-ligi-kobiet-polskich-i-zwiazku-kobiet-rosji.html 

Pozdrowienia z Parlamentu Europejskiego

Działalność Ligi Kobiet Polskich wpisuje się znakomicie w europejskie rozumienie równouprawnienia i równości szans dla obu płci – mówiła pani Lidia Geringer de Oedenberg – poseł Parlamentu Europejskiego, kwestor PE i członek prezydium.

100 – lecie Ligi Kobiet Polskich – Kongres Jubileuszowy

W sobotę, 19 października 2013 roku o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej Sejmu odbył się Kongres Jubileuszowy Ligi Kobiet Polskich z okazji 100-lecia działalności. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem marszałek Sejmu Ewy Kopacz.

Aby obejrzeć relację kliknij tutaj.

Program sobotniego Kongresu obejmował m.in. sesję historyczną we współpracy z Archiwum Akt Nowych, prezentację „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowej na przykładzie Ligi Kobiet Polskich”, prezentację działalności terenowych Oddziałów Ligi oraz wystawę plakatów o tematyce historycznej i bieżącej z działalności stowarzyszenia.

źrodło: www.sejm.gov.pl

„Organizacja ta zaszczyt kobiecie polskiej przynosi …”

Liga Kobiet Polskich jest Stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na światopogląd, przekonania czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych, chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin ( § 1 Statutu LKP)

Status prawny organizacji – stowarzyszenie
Data rozpoczęcia działalności – rok 1913
Data wpisu do rejestru REGON – 15.04.1976
Data rejestracji – 29.09.1989
Numer rachunku bankowego: Zarząd Główny Ligi Kobiet Polskich, Oddział 8 PKO BP SA w Warszawie 49 1020 1013 0000 0102 0262 8832 

 

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>