Aktualności

Koło im. E. Orzeszkowej w Nowej Rudzie ma już 70 lat

W tym roku przypada jubileusz 70 – lecia działalności Koła im. Elizy Orzeszkowej w Nowej Rudzie. Wielkie zasługi dla organizacji Ligi Kobiet Polskich w tym rejonie kraju położyła Stanisława Zumer, założycielka LKP w Nowej Rudzie i wieloletnia jej Przewodnicząca, człowiek wielkiego serca i pozytywnej energii. W tym roku przypada 100 rocznica jej urodzin. Z tej okazji koleżanki z Koła otworzyły Izbę Pamięci LKP, gdzie zgromadziły wiele unikalnych pamiątek z okresu powstania Koła i jego historii.

Z okazji tak wspaniałego Jubileuszu życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i wytrwałości. Niech nasz wspólny wysiłek, ogromna praca społeczna i serce włożone w każde nasze działanie przynoszą tak potrzebne naszym rodzinom pokój, pomoc i radość.

Złoty Krzyż Zasługi dla Elżbiety Jankowskiej Honorowej Przewodniczącej LKP

29 października 2015 r. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim Elżbieta Jankowska Honorowa Przewodnicząca Ligi Kobiet Polskich odznaczona została Złotym Krzyżem za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia. ZG LKP serdecznie gratuluje odznaczenia, a co więcej uhonorowania dotychczasowej, długoletniej pracy.

34 mieszkańców województwa łódzkiego zostało uhonorowanych przez Prezydenta RP wysokimi odznaczeniami państwowymi. W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim spotkały się osoby zasłużone dla Rzeczypospolitej Polskiej, aktywnie działające na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, mający ponadprzeciętne osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej oraz wykazujący się niespotykaną ofiarnością i odwagą. Ich zasługi i praca zostały uhonorowane przez głowę państwa Złotymi, Srebrnymi, Brązowymi Krzyżami Zasługi, Medalem za Ofiarność i Odwagę oraz Złotymi, Srebrnymi Medalami za Długoletnią Służbę. W obecności przedstawicieli lokalnych samorządów, przyjaciół i rodzin odznaczenia zasłużonym wręczyła wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska.

Łódzki Oddział LKP ma już 70 -lat

Odznaka „Zasłużony dla kultury polskiej” w rękach Elżbiety Dudziak Przewodniczącej Oddziału LKP w Świdnicy

Środowy wieczór w świdnickim teatrze należał do ludzi tworzących i wspierających kulturę na wielu płaszczyznach, poczynając od twórczości po mecenat. Prezydent Beata Moskal-Słaniewska wręczyła doroczne nagrody. 

Niespodziankę przygotowała poseł Teresa Świło, która wystąpiła do minister kultury o nagrodzenie trzech świdniczanek, bez których kultura w mieście byłaby o wiele uboższa. Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” odbierała zaskoczona i wzruszona m.in. Elżbieta Dudziak, przewodnicząca świdnickiej Ligi Kobiet Polskich.

Serdecznie gratulujemy kolejnej naszej koleżance, która odebrała zasłużoną nagrodę i jest nam niezmiernie miło, że Liga Kobiet Polskich jako organizacja jest tak pozytywnie postrzegana.

Danuta Ziętara – Przewodnicząca Oddziału LKP w Szczecinku wyróżniona w konkursie „Lady Di”

Odważne, aktywne, pomysłowe i silne – takie tajemnicze Lady D. starały się o zwycięstwo w wojewódzkim etapie ogólnopolskiego konkursu im. Krystyny Bochenek. Jedną z kandydatek, która otrzymała nagrodę, była Danuta Ziętara z Ligi Kobiet Polskich ze Szczecinka.

Konkurs organizowany jest od 2002 roku przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet. Trzy lata temu, dla uczczenia pamięci wieloletniej przewodniczącej kapituły, wicemarszałek senatu Krystyny Bochenek, nazwany został jej imieniem. Skierowany był do niepełnosprawnych kobiet angażujących się w działania kulturalne, społeczne i sportowe oraz udzielających się w organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Skrót Lady D. pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled, czyli Dama Niepełnosprawna. Nazwa ta kojarzona jest przede wszystkim z księżną Walii Dianą, znaną z działalności charytatywnej, także na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Naszej koleżance serdecznie gratulujemy zasłużonego wyróżnienia.

 II edycja Międzynarodowego Festiwalu Piosenki – Anna German już się rozpoczęła

29 września br. o godz. 11.00 rozpoczynają się przesłuchania eliminacyjne do 2 edycji Festiwalu. Wszystkich chętnych w wieku 18 – 28 lat prosimy o nadsyłanie zgłoszeń on-line ze strony www.festiwalpiosenki.pl lub pocztą na adres biura Zarządu Głównego LKP.

 

Liga Kobiet Polskich podpisała porozumienie o współpracy z Białoruskim Związkiem Kobiet

1 października 2014 r. w Brześciu Przewodnicząca Aldona Michalak podpisała w imieniu Ligi Kobiet Polskich porozumienie o współpracy z Białoruskim Związkiem Kobiet.

Organizacje społeczne „Związek Kobiet Białorusi”  i „Liga Kobiet Polskich” mając na celu organizowanie wspólnej działalności  na rzecz wykorzystania potencjału kobiet w interesach Republiki Białorusi i Polski, uznając współpracę między organizacjami kobiecymi za ważny warunek w zakresie ochrony praw  kobiet Białorusi i Polski,  mając świadomość iż nawiązanie efektywnej współpracy międzynarodowej wzmocni przyjacielskie więzi i zrozumienie postanowiły, co następuje:

  1. Umacniać i rozwijać  współpracę międzynarodową między organizacjami kobiecymi Białorusi i Polski, mającą na celu ochronę praw kobiet, dzieci i młodzieży w sferze humanistyczno-kulturowej i socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia, tworzenia równych  szans dla kobiet i mężczyzn, określonych w Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, a także sprzyjających tworzeniu jednakowych szans dla dzieci i młodzieży zgodnie z Konwencją ONZ  o prawach dziecka.
  2. Opracowanie i realizacja przedsięwzięć,  mających na celu prowadzenie kompleksowych programów w zakresie współpracy, udzielania wsparcia technicznego, kształcenia i rozwoju w dziedzinach będących w sferze  wzajemnego zainteresowania. 

Liga Kobiet Polskich podpisze oficjalne porozumienie z Ogólnochińską Federacją Kobiet

Ostatnie spotkanie Ligi Kobiet Polskich z delegacją Ogólnochińskiej Federacji Kobiet odbyło się 4 września 2014r. w Krakowie.  Przewodniczącą delegacji była Tan Lin –członek sekretariatu Ogólnochińskiej Federacji Kobiet, przekazała pozdrowienia od Przewodniczącej Shen Yueyue oraz zaproszenie do złożenia wizyty przez Zarząd Głowny Ligi Kobiet Polskich w Chinach w celu podpisania uzgodnionego tekstu o współpracy obu organizacji. Liga Kobiet Polskich otrzymała również propozycję publikacji w miesięczniku WOMEN of China, który jest dystrybuowany w 168 krajach świata.

Liga Kobiet Polskich  prężnie rozwija swoje struktury w kujawsko – pomorskim

Z dużą satysfakcją informujemy,  że w dniu 24 stycznia br. ZG LKP oficjalnie zatwierdził uchwałami nr 49/13/2014/XV oraz nr 50/13/2014/XV i nr 51/13/2014/XV dwa nowe koła i oddział terenowy.

Nowy oddział terenowy powstał w Ciechocinku, tam też powstało kolejne, czwarte już koło  o wdzięcznej nazwie „Słoneczne”. Kobiety z Ligi zdobywają także Toruń, gdzie powstało drugie z nowo zatwierdzonych kół. Nie musimy oczywiście nadmieniać, że nazwa koła „Katarzynki” jednoznacznie kojarzy się z tym najbardziej „piernikowym” polskim miastem.

Gratulujemy Koleżankom zapału i chęci oraz życzymy samych sukcesów w realizowaniu zadań.

Liga Kobiet Polskich współpracuje z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej

Liga od zawsze włączała się w prace wspomagające jakość życia kobiet i ich rodzin, zwłaszcza osób starszych. Dlatego teraz włączyłyśmy się w projekty dotyczące seniorów, prowadzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jesteśmy obecne:

  • w Radzie społecznej ds. aktywizacji zawodowej osób 50+, w której analizujemy przyczyny zmniejszonej aktywności zawodowej, szczególnie kobiet po 50 roku życia i podpowiadamy, jak można zwiększyć zatrudnienie i inne formy aktywności na rynku pracy,
  • w Radzie społecznej ds. polityki senioralnej, w której współpracujemy w opracowaniu koncepcji zdrowego i aktywnego życia seniorów, ze względu na zmiany demograficzne oraz wydłużenie wieku emerytalnego.

Naszym celem jest przede wszystkim nawiązanie porozumienia między pokoleniami, bo czas płynie przecież każdemu z nas w tą samą stronę.

W formie prezentacji przedstawiamy Raport końcowy – Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50 + na rynku pracy w Polsce w ramach prac nad projektem „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+” realizowanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ze Środków EFS zainicjowanym przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

LKP_współpraca z administracją rządowa i samorządową - prezentacja

„Organizacja ta zaszczyt kobiecie polskiej przynosi …”

Liga Kobiet Polskich jest Stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na światopogląd, przekonania czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych, chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin ( § 1 Statutu LKP)

Status prawny organizacji – stowarzyszenie
Data rozpoczęcia działalności – rok 1913
Data wpisu do rejestru REGON – 15.04.1976
Data rejestracji – 29.09.1989

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>