Aktualności

Liga Kobiet Polskich podpisała porozumienie o współpracy z Białoruskim Związkiem Kobiet

1 października br. w Brześciu Przewodnicząca Aldona Michalak podpisała w imieniu Ligi Kobiet Polskich porozumienie o współpracy z Białoruskim Związkiem Kobiet.

Organizacje społeczne „Związek Kobiet Białorusi”  i „Liga Kobiet Polskich” mając na celu organizowanie wspólnej działalności  na rzecz wykorzystania potencjału kobiet w interesach Republiki Białorusi i Polski, uznając współpracę między organizacjami kobiecymi za ważny warunek w zakresie ochrony praw  kobiet Białorusi i Polski,  mając świadomość iż nawiązanie efektywnej współpracy międzynarodowej wzmocni przyjacielskie więzi i zrozumienie postanowiły, co następuje:

  1. Umacniać i rozwijać  współpracę międzynarodową między organizacjami kobiecymi Białorusi i Polski, mającą na celu ochronę praw kobiet, dzieci i młodzieży w sferze humanistyczno-kulturowej i socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia, tworzenia równych  szans dla kobiet i mężczyzn, określonych w Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, a także sprzyjających tworzeniu jednakowych szans dla dzieci i młodzieży zgodnie z Konwencją ONZ  o prawach dziecka.
  2. Opracowanie i realizacja przedsięwzięć,  mających na celu prowadzenie kompleksowych programów w zakresie współpracy, udzielania wsparcia technicznego, kształcenia i rozwoju w dziedzinach będących w sferze  wzajemnego zainteresowania. 

Liga Kobiet Polskich podpisze oficjalne porozumienie z Ogólnochińską Federacją Kobiet

Ostatnie spotkanie Ligi Kobiet Polskich z delegacją Ogólnochińskiej Federacji Kobiet odbyło się 4 września 2014r. w Krakowie.  Przewodniczącą delegacji była Tan Lin –członek sekretariatu Ogólnochińskiej Federacji Kobiet, przekazała pozdrowienia od Przewodniczącej Shen Yueyue oraz zaproszenie do złożenia wizyty przez Zarząd Głowny Ligi Kobiet Polskich w Chinach w celu podpisania uzgodnionego tekstu o współpracy obu organizacji. Liga Kobiet Polskich otrzymała również propozycję publikacji w miesięczniku WOMEN of China, który jest dystrybuowany w 168 krajach świata.

Liga Kobiet Polskich organizatorem Festiwalu piosenek Anny German

„Międzynarodowy Festiwal Piosenki – Anna German” to w zamierzeniach organizatorów cykliczne przedsięwzięcie o charakterze artystyczno – edukacyjnym, którego głównym celem jest przypomnienie i propagowanie twórczości artystycznej Anny German oraz pomoc młodzieży uzdolnionej w rozwijaniu umiejętności artystycznych.

Organizatorem Festiwalu jest Liga Kobiet Polskich, jedna z najstarszych kobiecych organizacji działających na terenie naszego kraju już od 100 lat, przy współpracy ze                                                                                               Związkiem Kobiet Rosji.

Festiwal Piosenki to wspaniała okazja na zbliżenie środowisk artystycznych i społeczeństw obu krajów na bazie wymiany kulturowej, czy językowej. W zamierzeniach obydwu organizacji kobiecych wydarzenie to ma zainicjować trwałą współpracę międzynarodową w zakresie kultury i sztuki, a także wzajemną wymianę doświadczeń młodzieży polskiej i rosyjskiej. Projekt ten łączy w sobie nie tylko aspekty artystyczne, czy edukacyjne, ale także społeczne oraz co najważniejsze ma być przełamaniem stereotypów w relacjach pomiędzy obydwoma narodami. 

Zapraszamy na oficjalną stronę Festiwalu www.festiwalpiosenki.pl oraz na fanpage na Facebooku.

Kongres Kobiet zaprosił do współpracy Ligę Kobiet Polskich

Liga Kobiet Polskich dostała oficjalne zaproszenie od pani prof. Magdaleny Środy do uczestniczenia w VI Kongresie Kobiet, który odbędzie się w dniach 9-10 maja br. w Warszawie. Jednocześnie nasza Przewodnicząca Aldona Michalak została zaproszona do Rady Programowej Kongresu Kobiet.

Jednocześne miło nam poinformować, że Liga Kobiet Polskich otrzymała także propozycję moderowania jednego z paneli tematycznych, które prowadzone będą w Centrach Tematycznych, w tym m.in. w Centrum Edukacyjnym pod przewodnictwem pani prof. Magdaleny Środy. Centrum Edukacyjne podzielone na 4 panele odbywać się będzie w 1. dniu Kongresu w godzinach 14-18. Liga Kobiet Polskich będzie prowadzić część panelu edukacyjnego pod ogólną nazwą: „Edukacja od 0 do 100 lat” w zakresie edukacji osób starszych i współpracy międzypokoleniowej. 

Cały czas trwa jeszcze rejestracja na VI Kongres Kobiet, który w tym roku upomni się o zwiększenie udziału kobiet w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym naszego kraju.
W dniach 9 i 10 maja panie z całej Polski spotkają się na VI Kongresie Kobiet w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.  Kongres będzie mówić o przeszłości i przyszłości, o wspólnocie, wolności i odpowiedzialności, wyzwaniach i planach, o równości, będziemy prezentować nasze wizje i pomysły na dobre zmiany w naszym kraju, popularyzować dobre praktyki, prezentować kobiety, które mimo trudności działają na rzecz innych.

Rejestracja na kongres pod adresem: http://www.kongreskobiet.pl/

LKP w mediach

20 marca br. o godz. 15.45 w TVP Info w programie Serwis Info poświęconemu ocenie aktualnej sytuacji geopolitycznej nasza Przewodnicząca Aldona Michalak przedstawiła racjonalny głos kobiet w sprawie sytuacji na Ukrainie. 

W dniu 8 marca br. Przewodnicząca LKP Aldona Michalak udzielała wywiadu na temat sytuacji kobiet polskich, ich codziennych problemów, z którymi się borykają Informowała także o możliwościach jakie kobietom daje LKP oraz w jaki sposób nasza organizacja wspiera starania urzędów państwowych w wszelkich programach skierowanych do kobiet. Wywiad wyemitowany został w TV POLONIA. 

Liga Kobiet Polskich  prężnie rozwija swoje struktury w kujawsko – pomorskim

Z dużą satysfakcją informujemy,  że w dniu 24 stycznia br. ZG LKP oficjalnie zatwierdził uchwałami nr 49/13/2014/XV oraz nr 50/13/2014/XV i nr 51/13/2014/XV dwa nowe koła i oddział terenowy.

Nowy oddział terenowy powstał w Ciechocinku, tam też powstało kolejne, czwarte już koło  o wdzięcznej nazwie „Słoneczne”. Kobiety z Ligi zdobywają także Toruń, gdzie powstało drugie z nowo zatwierdzonych kół. Nie musimy oczywiście nadmieniać, że nazwa koła „Katarzynki” jednoznacznie kojarzy się z tym najbardziej „piernikowym” polskim miastem.

Gratulujemy Koleżankom zapału i chęci oraz życzymy samych sukcesów w realizowaniu zadań.

Liga Kobiet Polskich współpracuje z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej

Liga od zawsze włączała się w prace wspomagające jakość życia kobiet i ich rodzin, zwłaszcza osób starszych. Dlatego teraz włączyłyśmy się w projekty dotyczące seniorów, prowadzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jesteśmy obecne:

  • w Radzie społecznej ds. aktywizacji zawodowej osób 50+, w której analizujemy przyczyny zmniejszonej aktywności zawodowej, szczególnie kobiet po 50 roku życia i podpowiadamy, jak można zwiększyć zatrudnienie i inne formy aktywności na rynku pracy,
  • w Radzie społecznej ds. polityki senioralnej, w której współpracujemy w opracowaniu koncepcji zdrowego i aktywnego życia seniorów, ze względu na zmiany demograficzne oraz wydłużenie wieku emerytalnego.

Naszym celem jest przede wszystkim nawiązanie porozumienia między pokoleniami, bo czas płynie przecież każdemu z nas w tą samą stronę.

W formie prezentacji przedstawiamy Raport końcowy – Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50 + na rynku pracy w Polsce w ramach prac nad projektem „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+” realizowanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ze Środków EFS zainicjowanym przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

LKP_współpraca z administracją rządowa i samorządową - prezentacja

100 – lecie Ligi Kobiet Polskich – Kongres Jubileuszowy

W sobotę, 19 października 2013 roku o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej Sejmu odbył się Kongres Jubileuszowy Ligi Kobiet Polskich z okazji 100-lecia działalności. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem marszałek Sejmu Ewy Kopacz.

Aby obejrzeć relację kliknij tutaj.

Program sobotniego Kongresu obejmował m.in. sesję historyczną we współpracy z Archiwum Akt Nowych, prezentację „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowej na przykładzie Ligi Kobiet Polskich”, prezentację działalności terenowych Oddziałów Ligi oraz wystawę plakatów o tematyce historycznej i bieżącej z działalności stowarzyszenia.

źrodło: www.sejm.gov.pl

„Organizacja ta zaszczyt kobiecie polskiej przynosi …”

Liga Kobiet Polskich jest Stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na światopogląd, przekonania czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych, chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin ( § 1 Statutu LKP)

Status prawny organizacji – stowarzyszenie
Data rozpoczęcia działalności – rok 1913
Data wpisu do rejestru REGON – 15.04.1976
Data rejestracji – 29.09.1989

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>