Liga Kobiet Polskich z wizytą u Pani Prezydentowej
17 października 2013
100 – lecie Ligi Kobiet Polskich – Kongres Jubileuszowy
20 października 2013

Pozdrowienia z Parlamentu Europejskiego

Pozdrowienia z Parlamentu Europejskiego

Działalność Ligi Kobiet Polskich wpisuje się znakomicie w europejskie rozumienie równouprawnienia i równości szans dla obu płci – mówiła pani Lidia Geringer de Oedenberg – poseł Parlamentu Europejskiego, kwestor PE i członek prezydium.

https://www.youtube.com/watch?v=YeDCE8O2bzc#t=11

 

Kontakt