Porozumienie o współpracy

30 czerwca 2012 – Liga Kobiet Polskich i Żoliborskie Stowarzyszenie
„Dom Rodzina Człowiek” zawarły porozumienie o partnerskiej współpracy w zakresie wspólnej realizacji celów statutowych, w tym działalności pomocowej na rzecz kobiet, dzieci i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. 

Stowarzyszenie „Dom Rodzina Człowiek” prowadzi ogólnopolską akcję zbierania nakrętek po napojach, a za pozyskane z ich sprzedaży fundusze kupuje i przekazuje dzieciom niepełnosprawnym wózki inwalidzkie.

Porozumienie zostało zawarte na podstawie Uchwały Zarządu Głównego LKP z dnia 16.06.2012, a podpisane – na terenie Szkoły Podstawowej
w Zagościńcu k. Wołomina,
podczas uroczystego przekazania wózków dla dwóch chłopców – Rafała i Dominika.  

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.