Liga Kobiet Polskich organizatorem Festiwalu piosenek Anny German

LKP w Ciechocinku wspiera Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej
1 kwietnia 2014
Kongres Kobiet zaprosił do współpracy Ligę Kobiet Polskich
2 maja 2014

Liga Kobiet Polskich organizatorem Festiwalu piosenek Anny German

„Międzynarodowy Festiwal Piosenki – Anna German” to w zamierzeniach organizatorów cykliczne przedsięwzięcie o charakterze artystyczno – edukacyjnym, którego głównym celem jest przypomnienie i propagowanie twórczości artystycznej Anny German oraz pomoc młodzieży uzdolnionej w rozwijaniu umiejętności artystycznych.

Organizatorem Festiwalu jest Liga Kobiet Polskich, jedna z najstarszych kobiecych organizacji działających na terenie naszego kraju już od 100 lat, przy współpracy ze Związkiem Kobiet Rosji.

Festiwal Piosenki to wspaniała okazja na zbliżenie środowisk artystycznych i społeczeństw obu krajów na bazie wymiany kulturowej, czy językowej. W zamierzeniach obydwu organizacji kobiecych wydarzenie to ma zainicjować trwałą współpracę międzynarodową w zakresie kultury i sztuki, a także wzajemną wymianę doświadczeń młodzieży polskiej i rosyjskiej. Projekt ten łączy w sobie nie tylko aspekty artystyczne, czy edukacyjne, ale także społeczne oraz co najważniejsze ma być przełamaniem stereotypów w relacjach pomiędzy obydwoma narodami.

Zapraszamy na oficjalną stronę Festiwalu www.festiwalpiosenki.pl oraz na fanpage na Facebooku.

Kontakt