Liga Kobiet Polskich patronem konferencji “Quo vadis femina?”

Liga Kobiet Polskich patronem konferencji
10 maja 2015
Warsztaty muzyczne dla seniorów – Nowa Ruda
1 sierpnia 2015

Liga Kobiet Polskich patronem konferencji “Quo vadis femina?”

19 maja br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się Konferencja naukowa “Quo vadis Femina?” zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa. Patronatem honorowym objęła Konferencję Liga Kobiet Polskich. Przedsięwzięcie to mogło odbyć się dzięki wielkiemu zaangażowaniu młodych aktywnych kobiet – studentek prawa UKSW, które były koordynatorkami projektu: Pani Klaudii Bąkiewicz oraz Pani Ilonie Wanatowicz. Miejsce również było zacne – dzięki gościnności władz Uczelni. Program zawierał  zarys historii sytuacji kobiet począwszy od średniowiecza do początków XX wieku, który przyniósł w 1918r. polskim kobietom prawa wyborcze. Bardzo ciekawie i obrazowo zostało to przedstawione w Panelu I.

Następnie Panel II poświęcony był Konwencji Stambulskiej, która została przedstawiona w różnych aspektach,  a Panel III poświęcony był aktualnym zagadnieniom i problemom, na jakie napotykają kobiety w drodze do osiągnięcia sukcesu w tym w zawodach prawniczych. 

Wszystkie tematy spotkały się z żywym zainteresowaniem młodej publiczności i zaowocowały bardzo aktywną dyskusja i pytaniami zadawanymi przez młode pokolenie dojrzałym profesjonalistom. Okazało się, że taka wymiana poglądów i doświadczeń jest wielce potrzebna i owocna dla obydwu stron.

Do dyskusji znaczący udział wniosła nasza wspaniała Koleżanka (członkini Zarządu Głównego LKP) – sędzia sądu rejonowego w stanie spoczynku – Pani Wacława Mielewczyk, która podzieliła się maleńką cząstką swego bogatego doświadczenia zawodowego. Ponadto, Koleżanka Sylwia Różycka – Jaroś (Wiceprzewodnicząca zarządu Głównego LKP) – dr nauk prawnych, radca prawny – przedstawiła progi i bariery współczesnych kobiet w drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Konferencję moderowała – Aldona Michalak, Przewodnicząca Zarządu Głównego Ligi Kobiet Polskich.

Pełna relacja z wydarzenia – Quo-vadis-Femina-relacja

Kontakt