Danuta Ziętara: O błyszczącej nici
25 października 2013
ZG LKP szkolenie sierpień 2013 r.
1 grudnia 2013

LKP z wizytą u Pani Prezydentowej

W dniu 17 października 2013 r. delegacje Ligi Kobiet Polskich oraz Związku Kobiet Rosji zostały przyjęte przez Panią Annę Komorowską – Małżonkę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem spotkania była między innymi inicjatywa kobiet polskich i rosyjskich zorganizowania Festiwalu poświęconego twórczości Anny German z udziałem młodych artystów obu krajów. Pani Prezydentowa bardzo ciepło przyjęła delegacje i zapewniła o wsparciu tego cennego przedsięwzięcia. Spotkanie stało się również okazją do wręczenia Pani Prezydentowej okolicznościowej statuetki z okazji 100 – lecia działalności Ligi Kobiet Polskich w podziękowaniu za godną reprezentację kobiet na forum międzynarodowym, za wrażliwość społeczną, działalność na rzecz kobiet i ich rodzin.

Kontakt