Danuta Ziętara: O błyszczącej nici
20 października 2013
Danuta Ziętara: O błyszczącej nici
25 października 2013

Pozdrowienia z Parlamentu Europejskiego

– Działalność Ligi Kobiet Polskich wpisuje się znakomicie w europejskie rozumienie równouprawnienia i równości szans dla obu płci. – mówiła pani Lidia Geringer de Oedenberg – poseł Parlamentu Europejskiego, kwestor PE i członek prezydium

Kontakt