Władze LKP

ZARZĄD GŁÓWNY:

Przewodnicząca – Aldona Michalak (LKP Warszawa)
amichalak.lkp@poczta.onet.pl
Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych – Magdalena Niedziułka (LKP Warszawa)
magdalena.niedziulka@gmail.com 
Wiceprzewodnicząca ds. programowych – Sylwia Różycka-Jaroś (LKP Warszawa)                         sylwia.rozycka-jaros@o2.pl
Wiceprzewodnicząca ds. finansowych – Elżbieta Dudziak  (LKP Świdnica)                                   
Sekretarz – Maria Kołodziejczyk (LKP Łódź)                                                                                                   
Członkinie:
Wacława Mielewczyk (LKP Warszawa), Danuta Ziętara (LKP Szczecinek), Anna Komoń (LKP Bydgoszcz) 
Małgorzata Rybicka (LKP Płock), Leokadia Świderska-Trebel (LKP Opole), Danuta Janczuk (LKP Elbląg)
 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA:

Danuta Frankiewicz (LKP Łódź)
Monika Baszak (LKP Świdnica)
Bogusława Nowaczyk (LKP Elbląg) 

ZJAZD KRAJOWY:

Jest najwyższą władzą Ligi, składa się z delegatek reprezentujących wszystkie Oddziały i Koła terenowe LKP

 

Kontakt