Wizyta w Szczecinku
27 maja 2012

10 marca 2012 r. odbył się XV Krajowy Zjazd LKP.

Zjazd odbył się w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego LKP w Łodzi, a uczestniczyły w nim delegatki reprezentujące poszczególne jednostki terenowe LKP (vide zakładka <Oddziały i Koła terenowe>).

Na Zjeździe tym podsumowano działalność Ligi w okresie XIV kadencji tj. w latach 2008 – 2011, a sprawozdanie z tej działalności przedstawiła Przewodnicząca ustępującego składu Zarządu Głównego – Elżbieta Jankowska.

Po przyjęciu sprawozdań i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, zostały wybrane nowe składy Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej (aktualne składy – vide zakładka <Władze naczelne>), a w uznaniu zasług wniesionych na rzecz realizacji celów statutowych Ligi, przyznano honorowe tytuły dziesięciu wyróżniającym się członkiniom LKP.

Obrady Zjazdu zakończyły się przyjęciem założeń programowych na XV kadencję LKP.

Komentarze są wyłączone.

Buy now