Zarząd Główny LKP rozpocznie współpracę z MDK w Opocznie

Poradnia Rodzinna Powiślańskiej Fundacji Społecznej
1 lutego 2014
Nawiązujemy współpracę z nowym blogiem o tematyce zdrowotnej
1 marca 2014

Zarząd Główny LKP rozpocznie współpracę z MDK w Opocznie

ZG LKP nawiązał kontakt w sprawie współpracy kulturalnej z Miejskim Domem Kultury w Opocznie. MKD w Opocznie ma wieloletnią tradycję i doświadczenie w prowadzeniu projektów kulturalnych. Nadrzędnym celem działalności Miejskiego Domu Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury regionu opoczyńskiego w kraju i za granicą. MDK jest także placówką wychowania pozaszkolnego uzupełniającą i wzbogacającą proces edukacji dzieci i młodzieży. Działa na rzecz właściwego zagospodarowania czasu wolnego, sprzyja rozwojowi zainteresowań, opiekuje się i promuje szczególnie uzdolnione dzieci i młodzież. Uczestnictwo w zajęciach stwarza szansę do rozwoju talentów, jest satysfakcją i sposobem samorealizacji. MDK upowszechnia i promuje kulturę regionalną w kraju i za granicą. Oferta kulturalna MDK zaspokaja zarówno potrzeby mieszkańców miasta jak i wsi. Skierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Miejski Dom Kultury jest wiodącą placówką kultury w gminie, realizującą program polityki kulturalnej. Jest jej wizytówką i strategicznym nośnikiem promocyjnym. Promuje „amatorski ruch artystyczny” (ara), proponuje koncerty muzyczne, występy estradowe, spektakle teatralne, spotkania autorskie, wystawy, wernisaże, konkursy recytatorskie.

Mamy nadzieję, że połączenie doświadczeń LKP i MDK przyniesie owocną współpracę i wiele wspólnie zrealizowanych projektów.

Więcej na temat inicjatyw MDK na stronie internetowej – http://mdkopoczno.pl/

Kontakt