Życzenia Świąteczne od ZG LKP
6 stycznia 2014
Dzień Babci i Dziadka – Liga Kobiet Polskich zaproszona przez UPEMI
22 stycznia 2014

ZG LKP szkolenie grudzień 2013 r.

Dnia 14 grudnia 2013 roku w ramach projektu FIO pod nazwą: Wzmocnienie potencjału organizacyjnego Ligi Kobiet Polskich, odbyło się szkolenie, którego tematem  były prezentacje z zakresu:

Współczesne komunikatory, rola działań promocyjnych w pozyskiwaniu środków na działalność statutową. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją rządową i samorządową.

Tym razem szkolenie odbyło się poza siedzibą ZG LKP w Ciechocinku, gdzie przyjęły nas koleżanki z kół „Jaś i Małgosia”, „Tężnie”, „Nadwiślane” i „Słoneczne”.

Głównym tematem szkolenia była prezentacja poświęcona współpracy LKP z administracją rządową i samorządową. Liga od zawsze włączała się w prace wspomagające jakość życia kobiet i ich rodzin, zwłaszcza osób starszych. Dlatego teraz włączyłyśmy się w projekty dotyczące seniorów, prowadzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jesteśmy obecne:

  • w Radzie społecznej ds. aktywizacji zawodowej osób 50+, w której analizujemy przyczyny zmniejszonej aktywności zawodowej, szczególnie kobiet po 50 roku życia i podpowiadamy, jak można zwiększyć zatrudnienie i inne formy aktywności na rynku pracy,
  • w Radzie społecznej ds. polityki senioralnej, w której współpracujemy w opracowaniu koncepcji zdrowego i aktywnego życia seniorów, ze względu na zmiany demograficzne oraz wydłużenie wieku emerytalnego.

Naszym celem jest przede wszystkim nawiązanie porozumienia między pokoleniami, bo czas płynie przecież każdemu z nas w tą samą stronę.

Słuchaczki zapoznały się też z podstawami zagadnień public relations i marketingowych by w sposób możliwy do wykonania w każdej jednostce terenowej, promować za pomocą nowoczesnych komunikatorów i środków przekazu internetowego organizację i jej działalność.

Na zakończenie szkolenia koleżanki z Ciechocinka przedstawiły sprawozdanie z przyjęcia delegacji kobiet chińskich i rosyjskich podczas obchodów uroczystości Jubileuszu 100-  lecia działalności LKP.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 

Kontakt