Polskie instytucje i organizacje

Polska Fundacja imienia Roberta Schumana
Stowarzyszenie Klon – Jawor
Centrum EURO INFO
Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Fundusz Współpracy
Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy w Warszawie
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Portal organizacji pozarządowych
Fundacja Batorego
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Fundacja Edukacji Ekonomicznej

Organizacje kobiece

Fundacja La Strada
Centrum Praw Kobiet
Agencja Promocji Zawodowej Kobiet
Fundacja Kobieca eFKa
Centrum Promocji Kobiet
OŚKa – Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych

Instytucje wspólnotowe

Europejski Bank Inwestycyjny
Komisja Europejska
Komitet Ekonomiczno-Społeczny Unii Europejskiej
Oficjalny serwis WWW Unii Europejskiej
Parlament Europejski
Rada Europy w Strasburgu
Rada Unii Europejskiej
Trybunał Sprawiedliwości

Polskie instytucje rządowe

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Europejski Bank Inwestycyjny
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Kultury
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Obrony Narodowej
Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń
Rzecznik Praw Obywatelskich
Sąd Najwyższy RP
Trybunał Konstytucyjny RP
Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Urząd Pracy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Inne przydatne strony

Przepisy dotyczące zatrudniania młodocianych
Sejm dzieci i młodzieży
Internetowy Serwis Samorządowy
Baza danych tłumaczeń prawa wspólnotowego
Niepełnosprawni w Unii Europejskiej