LKP na konferencji „Europa-Chiny. Rola organizacji pozarządowych”