ZARZĄD GŁÓWNY:

Przewodnicząca – Aldona Michalak
Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych – Magdalena Niedziułka
Wiceprzewodnicząca ds. programowych – Sylwia Różycka-Jaroś

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA:

Bogusława Nowaczyk
Barbara Duch
Grażyna Rajnik

ZJAZD KRAJOWY:

Jest najwyższą władzą Ligi, składa się z delegatek reprezentujących wszystkie Oddziały i Koła terenowe LKP