LKP z wizytą u Pani Prezydentowej
15 listopada 2013
Liga Kobiet Polskich na Facebooku
1 grudnia 2013

ZG LKP szkolenie sierpień 2013 r.

W dniu 24 sierpnia 2013 r., w ramach projektu FIO pod nazwą: Wzmocnienie potencjału organizacyjnego Ligi Kobiet Polskich, odbyło się szkolenie w zakresie tematu:

LKP – jednolite standardy działania umacniające znaczenie organizacji w społeczeństwie lokalnym oraz w środowisku.

W trakcie spotkania uczestniczkom przedstawione zostały wypracowane nowe standardy wizerunku Ligi Kobiet Polskich opracowane w celu tworzenia nowoczesnego, pozytywnego  odbioru organizacji w społeczeństwie. Zmianie uległo logo Ligi Kobiet Polskich, które obecnie jest symbolem kobiecego dynamizmu, nowoczesności i polskości. Na bazie logo opracowane zostały wszelkie standardowe dokumenty obowiązujące w Lidze, w tym: papier firmowy, wzór prezentacji, projekt wizytówek i legitymacji członkowskich.

Uczestniczki – przedstawicielki Oddziałów i Kół z całej Polski zapoznały się z nowymi standardami i zgodziły się ze stwierdzeniem, że spójny, pozytywny wizerunek korzystnie wpływa na postrzeganie organizacji na tle konkurencji, stwarza rozpoznawalną markę, przybliża informacje o organizacji i wpływa na jej rozpoznawalność o zasięgu ogólnopolskim.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Kontakt