100 – lecie Ligi Kobiet Polskich

W sobotę, 19 października 2013 roku o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej Sejmu odbył się Kongres Jubileuszowy Ligi Kobiet Polskich z okazji 100-lecia działalności. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem marszałek Sejmu Ewy Kopacz.

Aby obejrzeć relację kliknij tutaj.

Liga Kobiet Polskich jest organizacją społeczną, działającą na rzecz kobiet, ich dzieci i rodzin. W statucie organizacji możemy przeczytać – Liga Kobiet Polskich jest Stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na światopogląd, przekonania czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych, chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin.

Liga Kobiet Polskich założona została w 1913 roku przez Izabelę Moszczeńską – Rzepecką, publicystkę, feministkę i działaczkę społeczną. W początkowym okresie istnienia, działalność organizacji polegała na zbieraniu darów dla wojska. Obecnie działalność stowarzyszenia skupia się na obronie praw kobiet i rodzin oraz edukacji. W październiku 2012 r. w Sejmie odbyła się konferencja o zdrowiu kobiety dojrzałej pod honorowym patronatem marszałek Sejmu, zorganizowana przez LKP.

Program Kongresu obejmował m.in. sesję historyczną we współpracy z Archiwum Akt Nowych, prezentację „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowej na przykładzie Ligi Kobiet Polskich”, prezentację działalności terenowych Oddziałów Ligi oraz wystawę plakatów o tematyce historycznej i bieżącej z działalności stowarzyszenia.

źrodło: www.sejm.gov.pl

Materiały kongresowe:

  1. zaproszenie
  2. LKP_100-lecie jubileusz_19-10-2013 – program kongresu
  3. wystawa posterowa_plansze
  4. Powstanie Ligi Kobiet i działalność w okresie I wojny światowej_dr_Dufrat
  5. Korzenie sięgają Rzeczycy_K. Wasilkowska-Frelichowska
  6.  Zofia Daszyńska-Galińska_dr_Klepacz
  7. Zofia Daszyńska – Galińska_dr_Klepacz – prezentacja
  8. A. Nowakowska-Wierzchość_LKP 1918-1939

Media o nas:

Krótka relacja z Sejmu w Panoramie TVP2 (materiał rozpoczyna się w 18.40 minucie programu) pod adresem:

http://www.tvp.pl/publicystyka/programy-informacyjne/panorama/wideo/19102013-1800/12548630

Krótka relacja z Sejmu w Teleekspresie (materiał rozpoczyna sie w 5.42 minucie programu) pod adresem:

http://teleexpress.tvp.pl/12549780/19102013-1700

Zapis wywiadu dla Polskiego Radia udzielonego przez przewodniczącą Aldonę Michalak i wiceprzewodniczącą Sylwię Różycką – Jaroś przed Kongresem po adresem:

http://www.polskieradio.pl/130/2351/Artykul/938986,Sto-lat-na-rzecz-kobiet