Zarząd Główny LKP
Nowogrodzka 31,
00-511 Warszawa
kom.:795 101 831

e-mail: lkp.zarzadglowny@poczta.onet.plamichalak.lkp@poczta.onet.pl

LIGA KOBIET POLSKICH ZARZĄD GŁÓWNY zarejestrowany przez Sąd Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000065044

REGON 000654368 (data wpisu 15.04.1976)

NIP 526 170 99 12

Oddział 8 PKO BP SA w Warszawie

Numer rachunku bankowego: 49 1020 1013 0000 0102 0262 8832 

Status prawny organizacji – stowarzyszenie
Data rozpoczęcia działalności – rok 1913
Data rejestracji – 29.09.1989