100 – lecie Ligi Kobiet Polskich – Kongres Jubileuszowy
20 października 2013
Danuta Ziętara: O błyszczącej nici
20 października 2013

Jubileuszowy Kongres Ligi Kobiet Polskich

W sobotę, 19 października 2013 roku o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej Sejmu odbędzie się Kongres Jubileuszowy Ligi Kobiet Polskich z okazji 100-lecia działalności. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem marszałek Sejmu Ewy Kopacz.

Aby obejrzeć relację kliknij tutaj.

Liga Kobiet Polskich jest organizacją społeczną, działającą na rzecz kobiet, ich dzieci i rodzin. W statucie organizacji możemy przeczytać – Liga Kobiet Polskich jest Stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na światopogląd, przekonania czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych, chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin.

Liga Kobiet Polskich założona została w 1913 roku przez Izabelę Moszczeńską – Rzepecką, publicystkę, feministkę i działaczkę społeczną. W początkowym okresie istnienia, działalność organizacji polegała na zbieraniu darów dla wojska. Obecnie działalność stowarzyszenia skupia się na obronie praw kobiet i rodzin oraz edukacji. W październiku 2012 r. w Sejmie odbyła się konferencja o zdrowiu kobiety dojrzałej pod honorowym patronatem marszałek Sejmu, zorganizowana przez LKP.

Program sobotniego Kongresu przewiduje m.in. sesję historyczną we współpracy z Archiwum Akt Nowych, prezentację „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowej na przykładzie Ligi Kobiet Polskich”, prezentację działalności terenowych Oddziałów Ligi oraz wystawę plakatów o tematyce historycznej i bieżącej z działalności stowarzyszenia.

źrodło: www.sejm.gov.pl

Kontakt