KONFERENCJA HR STREAM TO THINK & DISCUSS ABOUT 50+

Świąteczne życzenia ZG LKP
20 grudnia 2014
Recital laureatki Festiwalu Piosenki Anna German
1 marca 2015

KONFERENCJA HR STREAM TO THINK & DISCUSS ABOUT 50+

BEZPŁATNA KONFERENCJA HR STREAM.

TO THINK & DISCUSS ABOUT 50+

HRP Group, Fundacja Wspierania Rozwoju Nowoczesnych Technologii  4Future zapraszają przedstawicieli instytucji pozarządowych oraz wszystkie osoby 50+ do udziału w

BEZPŁATNEJ KONFERENCJI HR STREAM. TO THINK & DISCUSS ABOUT 50+

dnia 21 stycznia 2015 w godz. 8.00-16.00 lokalizacja ART INKUBATOR, ul. Tymienieckiego 3,  ŁÓDŹ

Konferencja stanowi podsumowanie działań projektu „PI: Fifty:Fifty- model sieci franczyzy społecznej, metodą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, jako jednej z barier aktywności zawodowej osób 50+” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest szerzenie kompetencji cyfrowych oraz podniesienie aktywności zawodowej osób 50+ z województwa łódzkiego.

Działanie to promuje ideę kształcenia przez całe życie, umożliwiając podnoszenie kompetencji  w obszarach wymaganych przez pracodawców – takich jak umiejętności opracowania dokumentów przy użyciu komputera, wyszukiwania ofert pracy, aplikowania za pomocą e-mail, obsługi programów komputerowych. Przyczyni się to do wydłużenia aktywności zawodowej osób 50+.

Informacje i zapisy na stronie www.hrstream.pl.

Kontakt