Wspólna konferencja LKP i TV Silesia – Zdrowie Kobiety
6 maja 2015
Liga Kobiet Polskich patronem konferencji “Quo vadis femina?”
20 maja 2015

Liga Kobiet Polskich patronem konferencji

Czym zajmują się współczesne potomkinie sufrażystek? Dlaczego feministka przeciętnemu Polakowi kojarzy się ze sfrustrowaną starą panna? Czy tzw. szklany sufit rzeczywiście istnieje w życiu zawodowym kobiet? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć podczas konferencji konferencji „Quo vadis Femina?”, organizowaną przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa.

Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z kształtowaniem się praw kobiet i ich ewolucji na przestrzeni lat. Cofniemy się zatem w przeszłość, aby odpowiedzieć na współczesne pytania. Nie pozostaniemy obojętni na postanowienia Konwencji Stambulskiej, jako że jest to temat aktualny, kontrowersyjny, będący przyczyną licznych sporów medialnych, sądowych i doktrynalnych. Ponadto ukażemy jakie są współczesne kobiety biznesu – wyzwolone, świadome swoich wartości i praw.

Naszym głównym celem jest walka z utartymi stanowiskami, stereotypami  oraz rozszerzenie światopoglądu i przekonań Polaków.

Realizacji powyższych celów służyć mają trzy panele dyskusyjne:

Panel I (12:15 – 13:30)- „Kto zna przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością”
Panel II (13:30 – 15:15) – „Tradycja kontra nowoczesność, czyli problematyka Konwencji Stambulskiej”
Panel III (15:45-17:45) – „Szklany sufit prawda czy fikcja?”

Konferencja odbędzie się w Auli Schumana na Kampusie Wóycickiego 1/3 w budynku 21 (Auditorium Maximum) UKSW w Warszawie w godzinach 12 – 18, 19 maja 2015 roku (wtorek).

Zapraszamy również do aktywnego uczestnictwa w konferencji. Po każdym panelu będziecie mogli zarówno zadać pytanie naszym gościom jak i wyrazić własną opinię na omawiany temat.

Kontakt