Obserwator Szczeciński: Liga Kobiet Polskich rozlicza zbiórkę publiczną

Wieczór z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
25 marca 2013
LKP w Gazecie pomorskiej
11 lipca 2013

Obserwator Szczeciński: Liga Kobiet Polskich rozlicza zbiórkę publiczną

Liga Kobiet Polskich Oddział Powiatowy w Szczecinku na podstawie decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 08.03.2012 r – decyzja nr SO. 5311.2012, prowadziła zbiórkę publiczną na terenie Miasta Szczecinek.

Celem zbiórki było zebranie środków pieniężnych na pomoc w budowie nowego domu hospicyjnego w Szczecinku.

Akcję pod nazwą KOBIETY dla HOSPICJUM przeprowadzono w okresie od 13.03.2012r. do 07.03.2013r.

Zbiórka była przeprowadzona w formie kwesty do zaplombowanych puszek kwestarskich, do których udało się zebrać 4.327,15(cztery tysiące trzysta dwadzieścia siedem 15/100 zł), licytacji różnych przedmiotów na zabawach tanecznych pod nazwą KOBIETY dla HOSPICJUM organizowanych w Domu Kolejarz w Szczecinku , gdzie zebrano kwotę 1.051,00 zł (jeden tysiąc pięćdziesiąt jeden 00/100zł) oraz dobrowolnych wpłat członkiń LKP na kwotę 4.438,00 zł (cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem 00/100 zł).

Zbiórkę zakończono 07.03.2013 r . Łącznie zebrano 9.816,15 zł (dziewięć tysięcy osiemset szesnaście 15/100 zł).

Całość zebranych funduszy tj. 9.816,15 zł była wpłacona na rek bankowy Hospicjum Domowego im. Św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku nr konta 48893500091300370420000010 z dopiskiem – na budowę hospicjum domowego.

W związku z organizacją i przebiegiem zbiórek LKP poniosła koszty w wysokości 209,27 zł (dwieście dziewięć 27/100 zł) , które nie zostały pokryte ze środków zbiórki, a osoby organizujące i przeprowadzające zbiórki nie otrzymały za swe czynności wynagrodzenia.

Przewodnicząca LKP
Danuta Ziętara

źródło: Obserwator Szczeciński: http://www.obserwatorszczecinecki.pl/wiadomosc.php?id=263&t=Liga-Kobiet-Polskich-rozlicza-zbiorke-publiczna

Jagoda Kuraś


Kontakt