Wieczór z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

Szczecineckie Palmy
24 marca 2013
Obserwator Szczeciński: Liga Kobiet Polskich rozlicza zbiórkę publiczną
11 kwietnia 2013

Wieczór z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

Jak na Ligę Kobiet Polskich przystało obchodziłyśmy Dzień Kobiet jeszcze 15 marca. Uroczysty wieczór spędziliśmy wraz z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki, Stowarzyszeniem „Rosyjski Dom” oraz licznie przybyłymi gośćmi, przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie miało miejsce w Sali kinowej Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie.
Gości przywitała Aldona Michalak – Przewodnicząca Zarządu Głównego Ligi Kobiet Polskich oraz Galina Szczygieł – Prezes Stowarzyszenia „Rosyjski Dom”.
Serdeczne życzenia kobietom reprezentującym wiele narodowości złożyli: Pan Andriej Potiomkin – Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury, Pani Krystyna Ozga Poseł na Sejm RP wraz z kobietami z Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Białaczów w powiecie Opoczyńskim, Pani Barbara Misterska-Dragan – Członek Rady Nadzorczej TVP, Pani Katarzyna Gartner – kompozytor, która współpracowała m. in. z Anną German. Przybyła również liczna delegacja kobiet ze Szwecji, w której były: Assyryjki, Chilijki, Chinki, Greczynki, Serbki, Iranki, Kurdyjki, Erytrejka i Polki, na czele z Panią Ewą Nordin – Przewodnicząca Komitetu Kobiet Organizacji Imigranckich w Szwecji.
Życzenia ozdobione kwiatami złożyli dwaj przystojni panowie, czyli Pan Józef Bryll – Prezes oraz Pan Jerzy Smoliński – Wiceprezes Stowarzyszenia Polska –Wschód.
Głównym punktem programu był koncert rosyjskiego zespołu „Rodnik”, którym kieruje Pani Galina Szczygieł oraz zespołu polskiego „Szczęśliwa 60-tka”. Zespól „Szczęśliwa 60-tka” porwał całą salę niezwykle energetycznym, dynamicznym wykonaniem spektaklu zawierającego skecze i warszawskie piosenki przedwojenne takie jak: Bal na Gnojnej, Bubliczki, itp.
Zespoły porwały publiczność, która klaskała i śpiewała razem z wykonawcami a kobiety ze Szwecji były zachwycone i powiedziały, że Zespół „Szczęśliwa 60-tka” reprezentuje tak wysoki poziom artystyczny, że Szwecja stoi przed nimi otworem. Szczególnie wzruszający był moment, w którym zespół Rodnik śpiewał po rosyjsku piosenkę Riabina kudriawa a cała sala po polsku Jarzębino czerwona.
Całość spotkania przebiegła w bardzo serdecznej atmosferze połączonej z deklaracjami wzajemnego wspierania się i dalszej współpracy między organizatorami a szanownymi gośćmi.
Dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie!

Poniżej link do strony naszych przyjaciół z Rosyjskiego Osrodka Nauki i Kultury.

polsko-rosyjski wieczór – dzień kobiet

Jagoda Kuraś

 

 

Kontakt