Cykl koncertów „Śpiewająca Eurydyka”
2 kwietnia 2019

 

Zapraszamy Państwa na niezwykłą wystawę!

Historia Polski to również historia mądrych, silnych i niezwykłych zwyczajnych polskich kobiet, które żyły i działały w trudnych czasach, zarówno wojny jak i pokoju. Liga Kobiet Pogotowia Wojennego powstała w 1913 r. w Warszawie, z inicjatywy Izabeli Moszczeńskiej-Rzepeckiej, która posiadając najrozleglejsze kontakty polityczne, w tym z samym Józefem Piłsudskim, została jej pierwszym Prezesem. Natomiast Liga Kobiet Galicji i Śląska Cieszyńskiego powstała w 1915 r. w Krakowie, a jej Przewodniczącą w 1916 r. została Zofia Moraczewska. Konfliktogenne podziały wśród inteligencji na zwolenników ideologii socjalistycznej i narodowej na początku XX wieku, dla kobiet miały drugorzędne znaczenie.

LKPW była przede wszystkim organizacją niepodległościową, której głównym celem było współdziałanie i czynna pomoc kobiet polskich w walce o niepodległość. Obydwie organizacje (16 tys. członkiń), działające na terenie różnych zaborów, ściśle ze sobą współpracowały. Dzięki zdolnościom organizacyjnym kobiet podczas wojny, dzięki współpracy z mężczyznami a także sile kobiecej opinii publicznej oraz własnej postawie, w listopadzie 1918 roku Polki otrzymały bierne i czynne prawo wyborcze.

W grudniu 1918 r. nastąpiło zjednoczenie obu Lig pod nazwą Liga Kobiet z Marią Dulębianką na czele. Zofia Moraczewska została wybrana posłanką na Sejm II RP w 1919 roku. Po odzyskaniu niepodległości, Ligówki opiekowały się sierotami wojennymi, budowały dla nich domy, sanatoria dziecięce, w tym sanatorium w Rabce, ochronki dla dzieci (m.in. w Ludwinowie). Promowały pracę zawodową kobiet, uczyły zasad higieny, uczestniczyły w kampaniach prozdrowotnych w tym zwalczających alkoholizm i nowotwory. Jesteśmy świadome jak wiele naszym prababkom zawdzięczamy. Współczesna Liga Kobiet Polskich kontynuuje ich dzieło, pomaga osobom słabszym oraz łączy pokolenia w działaniu na rzecz rodziny i dobra wspólnego, jakim jest niepodległa Ojczyzna.

Liga Kobiet Polskich przy współpracy z Archiwum Akt Nowych stworzyła wystawę poświęconą roli kobiet w walce o niepodległość Polski. Zawiera 26 plansz o mądrych, silnych i niezwykłych polskich kobietach, które żyły i działały w trudnych czasach, zarówno wojny jak i pokoju. Ilustracje i kopie dokumentów pochodzą ze zbiorów: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Poznaniu, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Wojskowego Biura Historycznego, Komisji Historii Kobiet w Walce o Niepodległość Polski oraz zbiorów prywatnych Tadeusza Krawczaka i Jacka Dehnela.

Wystawę można zobaczyć:

8-22.10.2018  przed Domem Polonii w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 64,
18-25.10.2018  Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6, Elbląg,
24-31.10.2018 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Boduena 3/5
26.10 – 7.11.2018  Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Stefana Żeromskiego  29
5-12.11.2018 Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, ul. Popiełuszki 9
8-15.11.2018 Zamek Golubski w Golubiu – Dobrzyniu, ul. PTTK 13
9-30.11.2018  Archiwum Państwowe w Koszalinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
9-30.11.2018  Archiwum Państwowe w Przemyślu, ul. Lelewela 4
12-19.11.2018 Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ, ul. Księdza Ignacego Kłopotowskiego 15
19.11.2018  Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, ul. Karasia 2

Galeria wystawy: 

Pełne plansze wystawy do pobrania w plikach PDF poniżej: 

Realizacja wystawy: Liga Kobiet Polskich, Archiwum Akt Nowych

Opracowanie wystawy: dr Tadeusz Krawczak, Agnieszka Wopińska, Katarzyna Wysoczyńska, Anna Wasilewska, Patrycja Krasoń, dr Anna Nowakowska-Wierzchoś.

Dokumenty i obiekty ze zbiorów: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Poznaniu, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Wojskowego Biura Historycznego, Komisji Historii Kobiet w Walce o Niepodległość Polski oraz zbiorów prywatnych Tadeusza Krawczaka i Jacka Dehnela.

Współpraca: Stowarzyszenie 'Wspólnota Polska”

Sponsor:
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Tłumaczenie i opracowanie: Joanna Sikorski

Opracowanie graficzne katalogu: Karina Marczak – Skirko

Opracowanie graficzne wystawy: Bartosz Jaksender

Skład: Adah Advertising Sp. z o.o.

  • 5-12.11.2018 Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, ul. Popiełuszki 9
  • 8-15.11.2018 Zamek Golubski w Golubiu – Dobrzyniu, ul. PTTK 13
  • 9-30.11.2018  Archiwum Państwowe w Koszalinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
  • 9-30.11.2018  Archiwum Państwowe w Przemyślu, ul. Lelewela 4
  • 12-19.11.2018 Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ, ul. Księdza Ignacego Kłopotowskiego 15
  • 19.11.2018  Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, ul. Karasia 2

 

Projekt objęty patronatem honorowym przez Pana Posła Ryszarda Czarneckiego b. Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Projekt dofinansowany  ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”

Sponsor wystawy: Totalizator Sportowy Sp. z o.o.