Apel ws. ustawy emerytalnej
27 maja 2012
List Marszałek Sejmu
24 października 2012

Porozumienie o współpracy

30 czerwca 2012 – Liga Kobiet Polskich i Żoliborskie Stowarzyszenie
“Dom Rodzina Człowiek” zawarły porozumienie o partnerskiej współpracy w zakresie wspólnej realizacji celów statutowych, w tym działalności pomocowej na rzecz kobiet, dzieci i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. 

Stowarzyszenie “Dom Rodzina Człowiek” prowadzi ogólnopolską akcję zbierania nakrętek po napojach, a za pozyskane z ich sprzedaży fundusze kupuje i przekazuje dzieciom niepełnosprawnym wózki inwalidzkie.

Porozumienie zostało zawarte na podstawie Uchwały Zarządu Głównego LKP z dnia 16.06.2012, a podpisane – na terenie Szkoły Podstawowej
w Zagościńcu k. Wołomina,
podczas uroczystego przekazania wózków dla dwóch chłopców – Rafała i Dominika.  

Kontakt