Wizyta w Szczecinku
27 maja 2012
Apel ws. ustawy emerytalnej
27 maja 2012

Wizyta w Bydgoszczy

19 maja 2012 – członkinie Zarządu Głównego LKP gościły w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim LKP w Bydgoszczy na zaproszenie Przewodniczącej Zarządu tego Oddziału – Heleny Feldheim, z okazji jubileuszu 20-lecia jego zreaktywowanej działalności.

W uroczystościach jubileuszowych wzięły udział licznie zgromadzone członkinie bydgoskiego Oddziału oraz reprezentatywne grono lokalnych osobistości, a także Honorowe Przewodniczące Ligi Kobiet Polskich i członkinie przybyłe z innych Oddziałów LKP z terenu kraju. Podczas oficjalnej uroczystości wręczonych było wiele podziękowań i dyplomów uznania, którymi uhonorowane zostały członkinie Oddziału wyróżniające się swoją aktywnością i długim stażem działalności, a także inne osoby wspomagające działalność bydgoskiego Oddziału LKP.

Szczególnymi podziękowaniami została obdarzona – pełniąca funkcję Przewodniczącej tego Oddziału przez cały okres jego 20-letniej działalności – Helena Feldheim, dzięki której powstały oraz rozwijają się i znakomicie funkcjonują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Warsztaty Terapii Zajęciowej Ligi Kobiet Polskich dla osób niepełnosprawnych.

Oficjalną uroczystość jubileuszu bydgoskiego poprzedziło posiedzenie Zarządu Głównego, podczas którego została podjęta uchwała inicjująca przygotowania do obchodów jubileuszu 100-lecia działalności Ligi Kobiet Polskich, który przypada na rok 2013.


Kontakt