70-lecie Koła im. E. Orzeszkowej w Nowej Rudzie – relacja