Serdecznie zapraszamy wszystkie kobiety
do
grona członkiń Ligi Kobiet Polskich.

Mile widziane są kobiety w każdym wieku, zarówno pracujące zawodowo jak i pozostające bez pracy. Apelujemy również do tych kobiet, które działały w Lidze w okresie przed transformacją ustrojową i obecnie mogłyby aktywnie przyłączyć się do realizacji naszych celów statutowych, wspomagając nas swoim doświadczeniem.

Zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Ligi Kobiet Polskich oraz do kontaktu z nami, bardzo chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania.

lkp.zarzadglowny@poczta.onet.pl