Kongres Kobiet zaprosił do współpracy Ligę Kobiet Polskich