Liga Kobiet Polskich współpracuje z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej