Uwarunkowania aktywności społecznej kobiet w Polsce i na Ukrainie